شب سردیست و من، افسرده


راه دوریست و پایی، خسته


تیرگی هست و، چراغی مرده
تاریخ : 28 مهر 1392 | 14:07 | نویسنده : فرهاد | نظرات (0)

 

Don’t go for looks , they can deceive
Don’t go for wealth , even that fades away
Go for sum1 who makes u , smile because only a smile makes
a dark day seem brightدنبال نگاه ها نرو ، ممکنه فریبت بدن
دنبال ثروت نرو ، چون حتی ثروت هم یه روزی نا پدید میشه
دنبال کسی برو که باعث میشه لبخند بزنی ، چون فقط یه لبخنده که میتونه
باعث بشه یه روز خیلی تاریک، کاملا روشن به نظر بیاد 


تاریخ : 27 مهر 1392 | 20:30 | نویسنده : فرهاد | نظرات (0)

 

Breaking stem, the storm. you be breeze and cuddly
ساقه شکستن ، قانون طوفان است. تو نسیم باش و نوازش کنتاریخ : 27 مهر 1392 | 20:29 | نویسنده : فرهاد | نظرات (0)

 

Book Of Love

The book of love is long and boring

No one can lift the damn thing
It's full of charts and facts and figures and instructions for dancing
But I
I love it when you read to me
And you
You can read me anything
The book of love has music in it
In fact that's where music comes from
Some of it is just transcendental
Some of it is just really dumb
But I
I love it when you sing to me
And you
You can sing me anything
The book of love is long and boring
And written very long ago
It's full of flowers and heart-shaped boxes
And things we're all too young to know
But I
I love it when you give me things
And you
You ought to give me wedding rings
And I
I love it when you give me things
And you
You ought to give me wedding rings
And I
I love it when you give me things

........And you


 
 تاریخ : 27 مهر 1392 | 20:21 | نویسنده : فرهاد | نظرات (0)
یادت باشد ، وظیفه ی تو این نیست که مردم را وادار کنی تو را دوست داشته باشند وظیفه ی تو این است که خودت مردم را دوست داشته باشی.

تاریخ : 17 تیر 1392 | 18:00 | نویسنده : فرهاد | نظرات (0)

سلام ای چشم بارانی ! پناهم می دهی امشب ؟
سوالم را که می دانی ! پناهم می دهی امشب ؟
.
منم آن آشنای سالیان گریه و لبخند
و امشب رو به ویرانی ، پناهم می دهی امشب ؟
.
میان آب و گل رقصان ، میان خار و گل خندان
در آن آغوش نورانی ، پناهم می دهی امشب ؟
.
دل و دین در کف یغما و من تنها و من تنها…
در این هنگام رو حانی ، پناهم می دهی امشب ؟
.
به ظلمت رهسپار نور و از میراث هستی دور
در آن اسرار پنهانی ، پناهم می دهی امشب ؟
.
رها از همت بودن ، رها از بال و پر سودن
رها از حد انسانی ، پناهم می دهی امشب ؟
.
نگاهت آشنا با دل ، کلامت گرمی محفل
تو از چشمم چه می خوانی ؟ پناهم می دهی امشب ؟تاریخ : 6 تیر 1392 | 20:20 | نویسنده : فرهاد | نظرات (0)

 

پیروزی دلاورمردان ایران را به تمام مردم ایران تبریک می گویم  تاریخ : 28 خرداد 1392 | 21:55 | نویسنده : فرهاد | نظرات (0)


پیروزی دکتر حسن روحانی بر عموم مردم ایران مبارک
تاریخ : 25 خرداد 1392 | 20:03 | نویسنده : فرهاد | نظرات (0)تاریخ : 12 خرداد 1392 | 23:41 | نویسنده : فرهاد | نظرات (0)

   تاریخ : 12 خرداد 1392 | 23:28 | نویسنده : فرهاد | نظرات (0)

   1    2    3    4    5      ...    8    >>

  • عکس
  • ایران سافت